UEFA Playmakers

Misja

Naszą misją jest sprawić, by więcej dziewczynek zakochało się w piłce nożnej

Idea

UEFA we współpracy z firmą Disney, Polskim Związkiem PIłki Nożnej oraz Klubem Sportowym SKRA Częstochowa, proponuje innowacyjne podejście, które wprowadza dziewczynki do gry w piłkę nożną poprzez zabawę i opowiadanie historii. Jako jeden z 30 Ośrodków w Polsce prowadzimy zajęcia, których scenariusze oparte są na filmach Disneya. W każdym ośrodku co pół roku nowa grupa 30 dziewczynek bierze udział w bloku bezpłatnych 10 sesji treningowej. Co roku następuje też zmiana filmu będącego motywem przewodnim zajęć

Cel

Zachęcenie dziewczynek do piłki nożnej poprzez środowisko stworzone specjalnie dla nich, skoncentrowane na zabawie, przyjazniach i aktywności fizycznej. Podniesienie poziomu sprawności ogólnej u dziewczynek i stworzenie trwałego przywiązania do piłki nożnej

Dla kogo?

Program jest przeznaczony wyłącznie dla dziewczynek w wieku 5-8 lay, które nigdy wcześniej nie brały udziału w zajęciach piłkarskich oraz nie należą do żadnego klubu piłkarskiego

Cele edukacyjne

Rozwijanie podstawowych umiejętności ruchowych, które wyposażają dziewczynki w umiejętności potrzebne do uprawiania sportu. Stworzenie dziewczynkom okazji do poznania piłki nożnej i zapoznania z podstawowymi umiejętnościami

Rozwijanie wartości i umiejętności życiowych, które wykraczają poza futbol i przydają się w życiu codziennym, takich jak szacunek, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów

Partnerzy programu