Klub Sportowy Skra Częstochowa

 • Barwy klubu: niebieskobiałoczerwone
 • Rok założenia: 1926
 • Adres klubu: 42-226 Częstochowa ul. Loretańska 20
 • Telefon: 34 361-05-04
 • Fax: 0-34 361-05-04
 • email: sekretariat@ks-skra.pl
 • NIP: 573-280-14-81

 

 • NUMER KONTA GŁÓWNEGO:
  65 1050 1025 1000 0090 3202 0738 – ING Bank
   
 • NUMER KONTA POMOCNICZEGO:  OPŁATY TRENINGOWE
  43 1050 1025 1000 0090 3202 0746 – ING Bank 
 • NUMER KONTA POMOCNICZEGO:  OBOZY SPORTOWE, WPISOWE , TURNIEJE
  48 1050 1025 1000 0090 3202 0753  – ING Bank 
 • NUMER KONTA POMOCNICZEGO:  – 2 liga kobiet
  26 1050 1025 1000 0090 3202 0761 – ING Bank

 


Baza Sportowa 

 

Miejski Stadion Piłkarski SKRA – Boisko główne –  42-226 Częstochowa ul. Loretańska 20

 • Długość: 105 metrów
 • Szerokość: 68 metry
 • Oświetlenie: 4 maszty oświetleniowe (550 luksów)
 • Pojemność: 990 miejsc
 • Nawierzchnia: Domo Vario Slide S-pro 60 z licencją FIFA (licencja certyfikat FIFA 2 Stars)

 

Boisko treningowe -KS Skra Częstochowa – 42-200 Częstochowa ul. Powstańców 34

 • Długość: 102 metry
 • Szerokość: 66 metrów
 • Oświetlenie: treningowe
 • Pojemność: 500 miejsc (w tym 100 siedzących)

 

 


Zgodnie z wymogami licencyjnymi (podręcznik licencyjny na sezon 2021/2022 – kryterium FIN.01.08) , Zarząd Klubu KS Skra Częstochowa S.A.  informuje iż:

w okresie od 1 stycznia  2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z tytułu zawartych umów pośrednictwa wypłacił licencjonowanym pośrednikom transakcyjnym kwotę w łącznej wysokości  35 598,00  złotych brutto

 Pierwszy zespół KS Skra występujący w rozgrywkach 2 ligi PZPN wspierany jest przez Gminę Miasto Częstochowa poprzez środki przyznane w ramach zadania publicznego pod nazwą „Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa” w kwocie 150 000 zł na rok kalendarzowy 2021.

(w dofinansowaniu na w/w cel zawarta jest kwota 80 tysięcy złotych, którą KS Skra zobligowana jest przekazać dla MOSiR w Częstochowie z tytułu użytkowania obiektu przy Ulicy Loretańskiej 20 w Częstochowie) 


 
Szkolenie młodzieży w Klubie Sportowym Skra wspierane jest przez Gminę Miasto Częstochowa poprzez środki przyznane w ramach zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie Sportowe dzieci i młodzieży” w kwocie 520 000 zł na rok kalendarzowy 2021.

(w dofinansowaniu na cel „Szkolenie dzieci i młodzieży”, zawarta jest kwota 350 tysięcy złotych, którą KS Skra zobligowana jest przekazać dla MOSiR w Częstochowie z tytułu użytkowania obiektu przy ulicy Loretańskiej 20 w Częstochowie)