Informacje o klubie

Klub Sportowy Skra Częstochowa

 • Barwy klubu: niebieskobiałoczerwone
 • Rok założenia: 1926
 • Adres klubu: 42-226 Częstochowa ul. Loretańska 20
 • Telefon: 34 361-05-04
 • Fax: 0-34 361-05-04
 • email: sekretariat@ks-skra.pl
 • NIP: 573-280-14-81

 

 • NUMER KONTA GŁÓWNEGO:
  65 1050 1025 1000 0090 3202 0738 – ING Bank
   
 • NUMER KONTA POMOCNICZEGO:  OPŁATY TRENINGOWE
  43 1050 1025 1000 0090 3202 0746 – ING Bank 
 • NUMER KONTA POMOCNICZEGO:  SKLEPIK,   WPŁATY NA  OBOZY SPORTOWE
  48 1050 1025 1000 0090 3202 0753  – ING Bank 
 • NUMER KONTA POMOCNICZEGO:  – 1 LIGA KOBIET – SKRA LADIES
  26 1050 1025 1000 0090 3202 0761 – ING Bank

 


Baza Sportowa 

 

Miejski Stadion Piłkarski SKRA – Boisko główne –  42-226 Częstochowa ul. Loretańska 20

 • Długość: 105 metrów
 • Szerokość: 68 metry
 • Oświetlenie: 4 maszty oświetleniowe (550 luksów)
 • Pojemność: 990 miejsc
 • Nawierzchnia: Domo Vario Slide S-pro 60 z licencją FIFA (licencja certyfikat FIFA 2 Stars)

 

Boisko treningowe -KS Skra Częstochowa – 42-200 Częstochowa ul. Powstańców 34

 • Długość: 102 metry
 • Szerokość: 66 metrów
 • Oświetlenie: treningowe
 • Pojemność: 200 miejsc 

 

 


Gmina Miasto Częstochowa wspiera Klub Sportowy Skra Częstochowa S.A. przyznając środki w formie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023:

 1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
  kwota : 675 tysięcy złotych

  ( w dofinansowaniu na cel „Szkolenie dzieci i młodzieży”, zawarta jest kwota 505 tysięcy złotych, którą Klub Sportowy Skra Częstochowa S.A. zobligowany jest przekazać dla MOSiR w Częstochowie z tytułu użytkowania obiektu przy ulicy Loretańskiej 20)

 2. Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa

  a) Fortuna 1 Liga PZPN
  kwota : 315 tysięcy złotych

  b) 1 liga kobiet PZPN
  kwota : 110 tysiące złotych

  (w dofinansowaniu na w/w cel zawarta jest kwota 230 tysięcy złotych, którą Klub Sportowy Skra Częstochowa zobligowany jest przekazać dla MOSiR w Częstochowie z tytułu użytkowania obiektu przy ulicy Loretańskiej 20 w Częstochowie)


Zgodnie z wymogami licencyjnymi (podręcznik licencyjny na sezon 2022/2023 – kryterium FIN.01.10) , Zarząd Klubu KS Skra Częstochowa S.A.  informuje iż, w okresie od 1 stycznia  2022 r. do 31 grudnia 2022 r. z tytułu zawartych umów pośrednictwa wypłacił licencjonowanym pośrednikom transakcyjnym kwotę w łącznej wysokości  44 193,00  złotych brutto