Powstał Klub Seniora Skry Częstochowa

7 września 2016 r. w Częstochowie odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia Klubu Seniora Skry Częstochowa.

Działająca od 2011 r. grupa zawodników, działaczy, sympatyków Klubu Skra Częstochowa, sformalizowała swoją działalność i podjęła uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego o nazwie Klub Seniora Skry Częstochowa z siedzibą w Częstochowie ul. Waszyngtona 26 m 5, tel. 691 949 188.

Na zebraniu wybrano Zarząd w składzie:

  • Prezes – Jerzy Miedziński
  • Wiceprezes – Stanisław Sączek
  • Wiceprezes – Andrzej Walas
  • Skarbnik – Zbigniew Frej
  • Sekretarz – Tadeusz Kapica
  • Członek – Marian Skupień

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Przewodniczący – Emil Jose
  • Członek – Zdzisław Cieśliński
  • Członek – Zbigniew Pełka

Po złożeniu stosownych dokumentów w Urzędzie Miasta Klub został wpisany 26 września 2016 r. do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 7 i rozpoczął formalnie działalność.