1% na Skrę

Podobnie jak w minionych latach nasz Klub zawiązał porozumienie z Fundacją Studencką „Młodzi-Młodym”, która objęła patronatem nasze Klub i dzięki temu w rozliczeniu rocznym uwzględniając przekazanie 1 procenta na konto fundacji możemy stać się sponsorem Skry a także pomóc naszym Zawodnikom i Zawodniczkom.

Środki zebrane przez Fundacja „Młodzi-Młodym” mającą statut organizacji pożytku publicznego oraz przez działaczy naszego Klubu uzyskane z 1% podatku zasilą za pośrednictwem fundacji działalnośc statutową Skry.

Prosimy o pomoc wszystkich sympatyków naszego Klubu. Przypominamy, że Fundacja „Młodzi-Młodym” pomaga nie tylko naszemu Klubowi. Akcja „SPORT” zainicjowana przez fundację to jeden z kilku rodzajów pomocy. W swojej działalności opiekuje się również dziećmi niepełnosprawnymi. Z tego tytułu Skra z pozyskanych środków wspomoże fundację w jej działaności i przekaże częśc z uzyskanej kwoty na pomoc osobom potrzebującym w myśl akcji „BĄDŹ TWARDY – POMÓŻ SŁABSZYM”.

Zachęcamy zatem wszystkie osoby mogące wspomóc działanie fundacji do przekazania 1 % podatku na rzecz akcji „SPORT”.


Wystarczy że:

w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpiszemy nazwę organizacji pożytku publicznego (w tym wypadku: Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym”), jej numer KRS (0000270261) i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Następnie w polu określającym dodatkowe informacje (konkretny cel), dotyczącym preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego w rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE w pozycji 126 (cel szczegółowy) wpisz SKRA6.

Jeśli nie zaznaczysz w pozycji 126 „SKRA6” środki nie zostaną zidentyfikowane i nie trafią na konto Skry . To jest BARDZO WAŻNE !