Skra dla biznesu

Bazując na doświadczeniu zdobytym nie tylko w sferze marketingu sportowego opracowaliśmy dwupoziomową ofertę sponsoringową .

Pierwszy poziom – oferta VIP, skoncentrowana jest wokół koszulek pierwszych zespołów, tytularnych aspektów działalności Klubu oraz drużyn młodzieżowych.

Drugi poziom – Loża Biznesowa Skra Business Lounge, to oferta swoistego rodzaju klubu biznesu opartego o zasadę jednopodmiotowości , skonstruwanego na pięciu filarach celem budowania i rozwijania relacji biznesowych wśród Członków Loży.

Oferta VIP

Loża Biznesowa Skra Business Lounge

Loża Biznesowa Skra Business Lounge to miejsce spotkań, przystosowane to budowania i rozwijania realnych relacji biznesowych pomiędzy Członkami Loży. Głównym założeniem Loży jest jednopodmiotowość – założenie w myśl, którego jedna branża = jeden Członek, dzięki czemu wszystkie relacje z danego sektora gospodarki ukierunkowane są w strone jednego przedsiębiorstwa.

Close Menu