Ferie ze Skrą

REGULAMIN PÓŁKOLONII „FERIE ZE SKRĄ”

I INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem półkolonii jest KS Skra Częstochowa, ul. Loretańska 20, 42-200 Częstochowa.
2. W półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
3. Półkolonie odbywają się w dwóch turnusach. Każdy z nich trwa od poniedziałku do piątku. Terminy:
16 stycznia – 20 stycznia 2023 (pierwszy turnus)
22 stycznia – 27 stycznia 2023 (drugi turnus)
4. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Dzieci można zostawiać od 7:45 – mają już wtedy zapewnioną opiekę.
5. Codziennym miejscem spotkań jest budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Nobilito mieszczący się przy ul. Brzeźnickiej 60A w Częstochowie.
6. Oprócz zajęć stacjonarnych zaplanowane są również wyjścia na zorganizowane zajęcia.
7. Półkolonie zgłoszone są do Kuratorium Oświaty oraz są prowadzone zgodnie z Wytycznymi podanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
8. Organizator zapewnia kadrę: kierownika oraz wychowawców (w zależności od ilości zgłoszeń – max 12 dzieci na 1 opiekuna).
9. Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania danego turnusu ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.
10. Organizator zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.

II ZAPISY I PŁATNOŚCI
1. Zapisy odbywają się wyłącznie pod numerem telefonu 880-006-643 (Wojciech Ślęzański). Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Zapisany uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia karty kwalifikacyjnej. Pobrać można ją ze strony ks-skra.pl/polkolonie. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć na pierwszy dzień pobytu dziecka na półkoloniach.
3. Koszt uczestnictwa dziecka w jednym turnusie półkolonii to 500 zł, które uczestnik zobowiązany jest do wpłaty według następujących terminów:
1 turnus – do 9 stycznia 2023
2 turnus – do 16 stycznia 2023
5. Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie w formie przelewów na konto:
Nr konta: 48 1050 1025 1000 0090 3202 0753
Odbiorca: KS Skra Częstochowa
Tytułem: Ferie zimowe 2023
[imię i nazwisko dziecka]
[1/2 turnus]
6. Brak wpłaty w terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników.
7. Zwroty płatności.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach przed lub w trakcie ich trwania, zwroty wpłaconej kwoty 500 zł będą rozpatrywane indywidualnie. Warunkiem jest podanie ważnego powodu i udokumentowanie nieobecności (np. zwolnienie lekarskie).
Wnioski o zwrot wraz z dokumentacją należy zgłaszać w formie pisemnej.
Wnioski o zwrot należy zgłaszać maksymalnie do tygodnia od zakończenia danego turnusu. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

III ZASADY ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
1. Zajęcia odbywają się zgodnie z programem półkolonii.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie ze względu na szczególne warunki, na które organizator nie ma bezpośredniego wpływu (np. warunki pogodowe).
3. Rodzicom / opiekunom nie wolno przebywać na terenie półkolonii w trakcie ich trwania.
4. Wychowawcy są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania rodziców lub opiekunów o urazach, wypadkach, problemach zdrowotnych i wychowawczych ich dziecka, które miały miejsce w czasie zajęć.
5. Uczestnicy półkolonii każdego dnia mają zapewnioną wodę, drugie śniadanie oraz obiad.
6. Rodzic / opiekun może zostawić dziecko w Klubie od godziny 7:45.
7. Rodzic / opiekun zobowiązany jest do odbioru dziecka wraz z końcem zajęć. Każdorazowy odbiór dziecka należy zgłosić wychowawcy. W razie problemu z punktualnym odbiorem niezwłocznie trzeba poinformować telefonicznie wychowawcę. Do odbioru uczestnika uprawnieni są wyłącznie rodzice / opiekunowie, lub osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej.
7. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii, materialnie odpowiedzialni są rodzice bądź prawni opiekunowie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione bądź zniszczone rzeczy. Organizator sugeruje by nie przynosić ze sobą cennych przedmiotów takich jak np. telefony komórkowe czy tablety.

IV ZASADY UDZIAŁU UCZESTNIKA
1. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren półkolonii bez wiedzy wychowawcy.
2. Każdy uczestnik ma obowiązek:
* przestrzegania wewnętrznego regulaminu zajęć
* aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach programowych (o ile nie został zwolniony z nich przez wychowawcę lub rodziców)
* stosować się do poleceń wychowawców i pracowników półkolonii
* dbać o dobrą atmosferę w grupie i szanować innych uczestników grupy oraz kadrę
* przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, niezwłocznie informować wychowawcę
* dbać o czystość i porządek, a także o udostępniony sprzęt sportowy
3. Każdy uczestnik ma prawo:
* brać udział we wszystkich zajęciach programowych
* zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy
* do aktywnego i bezpiecznego uczestnictwa w wypoczynku
4. Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą:
* wygodny strój na co dzień
* ubiór adekwatny do pogody przeznaczony na wyjścia
* strój sportowy i obuwie zmienne do zajęć sportowych
* maseczkę
5. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
* upomnienie przez wychowawcę
* zakaz udziału w wybranych zajęciach programowych
* powiadomienie rodziców (opiekunów) i szkoły o zachowaniu
* wydalenie z półkolonii bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu

 Co należy zabrać ze sobą na półkolonie? 

Dzieci w poniedziałek otrzymują od nas koszulkę i bidon, które obowiązkowo przynoszą każdego następnego dnia.  

Poniedziałek: wypełniona karta kwalifikacyjna, strój na trening *.
Wtorek: strój na trening *, strój do Parku Trampolin (w tym antypoślizgowe skarpetki, jest możliwość kupienia na miejscu za 7 zł).
Środa: torba z rzeczami na basen (w środku kąpielówki, okularki, ręcznik, klapki).
Czwartek: strój na trening *, drobne do kina (nie więcej niż 20 zł) =
Piątek: strój na trening *.

* strój na trening – plecak, a w nim: koszulka, spodenki, getry/skarpetki, buty do gry (najlepiej halówki), opcjonalnie ochraniacze.

KARTA KWALIFIKACYJNA – do pobrania tutaj