Dział Skautingu
Klub | 3 stycznia 2019

Zgodnie z zapowiedzią naszego viceprezesa Piotra Wierzbickiego rozpoczynamy proces wielu zmian organizacyjnych. 

Pierwszą z nich jest powołanie samodzielnego Działu Skautingu na szczeblu młodzieży, zarówno zewnętrzego jak i wewnętrznego. Jest to kolejny z kroków jaki podjeliśmy celem profesjonalizacji naszej Akademii. 

Kontakt z Działem Skautingu: skauting@ks-skra.pl