Czym jest Karta Kibica?

Karta Kibica to osobisty identyfikator, w formie plastikowej karty /rozmiarem zbliżonej do tej bankomatowej/. Każda tak karta ma swój unikatowy numer.

Karta Kibica zastępuje karnety funkcjonujące do tej pory w Klubie. W ich miejsce pojawiają się abonamenty, które będą dopisywane do Karty. Dzięki Karcie można też kupować bilety przez internet za pośrednictwem portalu bilety.pax.pl, bez konieczności ich wydruku, czy wcześniejszego odbioru w kasie.

Jak zdobyć Kartę Kibica?

Kartę Kibica można wyrobić w sekretariacie Klubu, w godzinach pracy.

Przewidujemy dodatkowe godziny popołudniowe w tygodniu poprzedzającym pierwszy mecz domowy Skra Częstochowa. O harmonogramie poinformujemy na naszym fanpagu Klubowym.

Koszt samej Karty Kibica to 20 zł, a samo jej posiadanie upoważnia do licznych zniżek i rabatów na terenie całego miasta.

Korzyści płynące z Karty Kibica:

Związane z Klubem:

 • stałe miejsce na stadionie przy ulicy Loretańskiej
 • możliwość szybkiego wejścia na stadion oddzielnym wejściem
 • dostęp do biletów nieobjętych abonamentem w przedsprzedaży, zarówno na płaszczyźnie internetowej jak i w sekretariacie Klubu
 • przedłużenie abonamentu, w niższej cenie w przedsprzedaży
 • rabat na gadżety Klubowe w sekretariacie Klubu

Niezwiązane z Klubem:

YASUMI
 • 10% na wszystko bez medycyny estetycznej
 • 5% na bony podarunkowe
 • 15% na zabieg HIFU lifting bez skalpela
 • masaż klasyczny, relaksacyjny lub leczniczy:
  plecy 50zl zamiast 70zl; tył ciała 80zl zamiast 120 zl; całe ciało 100zl zamiast 150 zl

  do masażu można dokupić, nie oddzielnie :
  – peeling ciała do masażu za 50 zł zamiast 80zł
  – masaż twarzy, szyi i dekoltu za 40zł zamiast 60zl
  https://gabinetczestochowa.yasumi.pl/zabiegi/masaz-relaksacyjny-lub-leczniczy/73

Zabiegi nie łączą się z bonami podarunkowymi, mogą być wykupione dla siebie lub dla kogoś bez zaproszenia.

Regulamin Karty Kibica KS Skra Częstochowa

 1. Karta Kibica jest dokumentem imiennym identyfikującym jej posiadacza, a także określającym tę osobę jako Kibica KS Skra Częstochowa.
 2. Karta Kibica zapewnia identyfikację Kibica poprzez: imię, nazwisko, numer PESEL (a w przypadku jego braku – poprzez wskazanie rodzaju, serii i numeru dokumentu tożsamości Kibica), stosownie do wymogów określonych w art. 13 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, niezbędną do nabycia biletu i uczestnictwa danego Kibica w meczu piłki nożnej będącym sportową imprezą masową organizowanym przez Klub.
 3. Karta Kibica jest ważna wyłącznie z aktualnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, prawem jazdy, paszportem itp.)
 4. Karta kibica nie jest obowiązkowa.
 5. Jeden Kibic może posiadać wyłącznie jedną Kartę Kibica.
 6. Kibic nie może odstępować lub oddawać innej osobie swojej Karty.
 7. Karta Kibica obowiązuje na mecze organizowane przez Klub Sportowy Skra Częstochowa S.A.
 8. Karta Kibica spełnia jednocześnie funkcję karnetu, jak i biletu. Bilet lub karnet jest automatycznie „zapisywany” na Kartę w chwili zakupu. Dotyczy to także osób, które kupują bilet lub karnet przez Internet poprzez system bilety.pax.pl.
 9. Wydanie Karty Kibica jest dobrowolne, odpłatne w sposób jednorazowy.
 10. Jeżeli Kartę Kibica zakłada małoletni, który ukończył 13 lat albo jest osobą ubezwłasnowolnioną częściowo, wymaga to uzyskania pisemnej zgody jego przedstawiciela ustawowego.
 11. Klub zastrzega sobie prawo odmowy wydania Karty bez podania przyczyny.
 12. Karta Kibica zachowuje ważność do momentu wydania nowej Karty, nie dłużej niż do daty określonej na Karcie.
 13. W przypadku zmiany danych osobowych, zgodnych z nowym dokumentem tożsamości, Kibic zobowiązany jest do wyrobienia nowej Karty Kibica oraz podania nowych danych osobowych. Za wydanie nowej Karty związanej ze zgłoszoną zmianą danych osobowych Kibica Klub pobiera opłaty określone w aktualnie obowiązującym cenniku.
 14. W przypadku zniszczeń na Karcie, nie wynikających z wad materiału z jakiego wykonana jest Karta, uniemożliwiających identyfikację nadrukowanych na niej danych Kibica, bądź też w przypadku jej utracenia, Kibic zobowiązany jest do wyrobienia duplikatu Karty Kibica na własny koszt.
 15. Za wydanie duplikatu Karty Kibica Klub pobiera opłatę w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym cenniku.
 16. Zakazane jest dokonywanie jakichkolwiek zmian na Karcie Kibica, w szczególności przerabiania danych na niej uwidocznionych.
 17. W przypadku ustalenia, iż dana osoba posługuje się nie swoją Kartą Kibica, Klub ma prawo do odebrania jej i zablokowania.
 18. Kibic w każdym momencie może zablokować swoją Kartę Kibica lub poprosić o jej unieważnienie i usunięcie danych osobowych z systemu.
 19. W przypadku chęci unieważnienia Karty i usunięcia swoich danych, Kibic zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.
 20. Zasady przetwarzania danych osobowych Kibiców zakładających Kartę Kibica oraz uczestniczących w imprezach masowych przez Klub zostały opisane w klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załączniku do niniejszego Regulaminu.
 21. Kibic, który zagubił lub w inny sposób utracił Kartę Kibica, zobowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie poinformować Klub. Klub niezwłocznie unieważnia Kartę, co do której otrzymał zgłoszenie.
 22. Kibic zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnej Karty Kibica w trakcie imprez, a także zobowiązany jest do jej okazania osobom upoważnionym ze strony Klubu, na każde ich żądanie.
 23. Reklamacje dotyczące Karty Kibic składa w formie elektronicznej wysyłając e-mail na adres: karta@ks-skra.pl podając: imię i nazwisko, numer Karty Kibica oraz przyczynę reklamacji.
 24. Kibic zobowiązany jest udzielić dodatkowych informacji, które okażą się niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji.
 25. Klub rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i wysyła Kibicowi odpowiedź na adres e-mailem.