Nasz stadion spełnia wszystkie wymagania licencyjne

Komisja Licencyjna PZPN podjęła decyzję o zdjęciu nadzoru infrastrukturalnego jaki nałożono na nasz klub przyznając mu 4 czerwca warunkowo licencję na grę w II lidze w sezonie 2019/2020.

Komisja nakazała poprawić drobne nieprawidłowości mi.in. w oznakowaniu stadionu co zostało wykonane.

Na Skrę nałożona także nadzór finansowy, który wynikał z nieprzedstawienia w terminie audytu (co wiązało się z przekształceniem w tym okresie klubu ze stowarzyszenia w spółkę). Audyt jest już gotowy i jego wyniki zostaną w najbliższych dniach przekazane do PZPN.

 

Close Menu